Test Düzenekleri

ETHA Mühendislik, müşteri odaklı test sistemlerinin tasarım ve üretimlerini gerçekleştirir. Çevre koşulları, verimlilik, uyumluluk ve modülerlik gibi faktörler göz önüne alınarak tasarladığımız sistemlerimiz, müşterilerimize özel çözümlerle projelendirilmektedir.

Projelendirdiğimiz test düzeneklerinden bazıları;

Pompa Ömür Deney Standı

pompa ömürHazırlanan sistemde yer alan elektrik motorları vasıtasıyla harekete geçirilen pompalar teste tabi tutulur. Test başlangıcından sonuna kadar; basınç, debi vb. değerler ölçülerek, grafikler hazırlanır. Bunlar üzerinden pompa ömrü hesaplanır.

Nozül Ömür Deney Standı

DMONTAJ 2epo içerisinde uygun şekilde montajlanan nozüller, istenilen test süresi boyunca istenilen set değerinde basınçlandırılarak yaşlandırılır. Set edilen çalışma saatlerinde basınç ve debi bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler ile grafik ve tablolar oluşturularak raporlanır.